Petícia za zachovanie pietneho miesta v okolí verejného cintorína v Košiciach