Petícia - zrušenie výstavby parkoviska v okolí Trieda SNP

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom : "Petícia - zrušenie výstavby parkoviska v okolí Trieda SNP 401/75, 402/77, 403/79, 404/81 a 405/83".