Prejsť na obsah

Poctivý nálezca

Dňa 11. 12. 2018 sa na stanicu Mestskej polície Košice KVP dostavil občan, ktorý uviedol, že v bankomate v mieste výdaja na ulici Zupkovej v Košiciach našiel bankovku v nominálnej hodnote 100,- €. Uvedenú bankovku odovzdal službukonajúcej policajtke.


Uvedená bankovka bola následne odovzdaná pracovníkovi  v pobočke banky, ktorá bankomat spravuje.