Prejsť na obsah

Poďakovanie

Cit.:
"K behu údolím Idy sme dostali jeden pozitívny mailík, tak sa ním chceme pochváliť aj verejne :-). Zároveň využijem tento príspevok aj ja na poďakovanie všetkým ostatným, ktorí sa podieľali a rôznymi službami pomohli k bezproblémovému priebehu.
Z tých, čo sa starali o bezpečnosť behu ďakujeme srdečne za výbornú pomoc a fexibilitu Mestskej polícii - stanici Šaca, OO PZ Košice - Šaca, Košickej kynologickej záchrannej brigáde i našej Občianskej hliadke. Výbornú spoluprácu máme pri technickom zabezpečení behu aj s náčelníkom mestskej polície - Ing. Jánom Palčikom, srdečná vdaka. Veľké poďakovanie seniorkám z Denného centra za prípravu občerstvenia, všetkým kolegom a kolegyniam, o výbornom rozhodcovskom tíme ani nemusím hovoriť, ten je vždy na jednotku. Tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku. A verím, že sa teší aj náš spoluorganizátor, obec Malá Ida. Tím starostky PhDr. Janky Kallovej to mal tohto roku sťažené, pretože nám pršalo a otočku museli pripravovať v počasí, ktorému hovoríme "akoby sa čerti ženili". Aj im dakujeme."
"
Zdroj: Šačanské novinečky  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990875834344591&id=751056921659818