Prejsť na obsah

Podozrenie z týrania psov

Veliteľ stanice Mestskej polície Košice - KVP prijal oznámenie občana, ktorý sa sťažoval na spôsob chovu dvoch psov v lesnom poraste v územnom obvode Košice Myslava. Psi mali byť uviazaní tak, že im nebol umožnený pohyb resp. len veľmi obmedzený s nedostatočným kŕmením.

Dňa 24. 01. 2018 bola za účasti starostky Mestskej časti Košice Myslava a veterinára Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto (RVPS) vykonaná na mieste obhliadka, ktorou sa oznámenie potvrdilo. Na základe zistených skutočností boli psi na pokyn veterinára RVPS prevezení asanačnou službou do karantény.