Policajné kontroly v MHD od začiatku roka odhalili 50 hriešnikov

V septembri minulého roka sa na návrh primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) uskutočnilo pracovné stretnutie k zvýšeniu bezpečnosti v linkách MHD. Zástupcovia mesta Košice, DPMK, mestskej a štátnej polície vyjadrili spoločný záujem na skvalitnení dopravy zvýšením bezpečnosti cestujúcich a dohodli sa na vykonávaní preventívno-bezpečnostných akcií. 

Odvtedy spoločné hliadky pravidelne vykonávajú tieto akcie v spojoch MHD. Jedná sa o kontroly dodržiavania platného prepraveného poriadku s dôrazom na to, aby z prepravy boli vylúčení cestujúci bez platného cestovného lístka alebo tí, ktorí svojim správaním alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim.

Od začiatku roka pracovníci prepravnej kontroly DPMK v spolupráci s príslušníkmi mestskej a štátnej polície spoločne vykonali tucet preventívno-bezpečnostných akcií. Počas nich odhalili 50 ľudí, ktorí porušili Prepravný poriadok DPMK. V spoločných preventívno-bezpečnostných kontrolách sa bude aj naďalej pokračovať. 

Ak cestujete spojmi, ktoré podľa vás vyžadujú zvýšenú pozornosť alebo by sa v nich podľa vás mala objaviť hliadka polície, môžete kontaktovať dispečing DPMK na čísle 055/6407431 alebo 055/6407432.

Kedy a kde prebiehali spoločné preventívno-bezpečnostné akcie?

2. január 2020 (štvrtok)

Od 07.30 hod. do 08.45 hod. z konečnej zastávky Madridská, sídlisko Ťahanovce, hliadky kontrolovali všetky spoje náhodne v oboch smeroch.

3. január 2020 (piatok)

Od 14.00 hod. do 15.30 hod. zo zastávky električiek na Staničnom námestí - kontroly sa vykonávali postupne v električkách smer Kuzmányho - Námestie Osloboditeľov - Železničná stanica v oboch smeroch.

8. január 2020 (streda)

Od 07.30 hod. do 08.45 hod. hliadky kontrolovali električkové linky na Triede SNP v oboch smeroch.

10. január 2020 (piatok)

Od 14.00 hod. do 15.30 hod. hliadky kontrolovali náhodne všetky spoje v oboch smeroch na trasách medzi sídliskom KVP a Krajským súdom.

15. január 2020 (streda)

Od 07.30 hod. do 08.45 hod. hliadky postupne prechádzali autobusmi rôznych liniek na trase Palackého - SOŠ Automobilová v oboch smeroch.

16. január 2020 (štvrtok)

Od 14.00 hod. do 15.30 hod. hliadky postupne v oboch smeroch prechádzali električkové spoje na Komenského ulici. 

21. január 2020 (utorok)

Od 07.30 hod. do 08.45 hod. hliadky kontrolovali autobusové spoje na trase OC Cassovia - Stará nemocnica - Dom umenia.

24. január 2020 (piatok)

Od 14.00 hod. do 15.30 hod. hliadky náhodne kontrolovali električkové spoje na sídlisku Nad jazerom.

30. január 2020 (štvrtok)

Od 14.00 hod. do 15.30 hliadky postupne prechádzali električky od Staničného námestia, cez Kuzmányho ulicu po Námestie maratónca mieru.

4. február 2020 (utorok)

od 07.30 hod. do 08.45 hod. hliadky kontrolovali autobusové spoje na trase OC Mier - Národná banka - Mlynská Bašta v oboch smeroch.

7. február 2020 (piatok)

Od 23.15 hod. do 01.15 hod. boli vykonané kontroly na linkách N1, N2, N5, N6, N7, počas ktorých bolo zadržaných dovedna päť osôb.

8. februára 2020 (sobota)

Od 23.15 hod. do 01.15 hod. boli vykonané kontroly na linkách N1, N2, N5, N6, N7. Bolo pri nich zadržaných sedem osôb, ktoré cestovali bez platného cestovného lístka.