Prejsť na obsah

Policajné kontroly v reštauračných a pohostinských zariadeniach

Príslušníci Mestskej polície Košice, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Úradu justičnej a kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Oddelenia cudzineckej polície a pasovej služby v Košiciach, Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach vykonali dňa 28.03.2008 v čase od 20:30 hod. do 01:00 hod. (29.03.2008) preventívno-bezpečnostnú akciu so zameraním na osoby hlásiace sa k extrémistickým skupinám, pátranie po osobách, veciach, zbraniach, omamných a psychotropných látkach, a zároveň aj na kontrolu zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Počas tejto akcie bolo prekontrolovaných celkove 15 reštauračných a pohostinských zariadení, pričom bolo skontrolovaných 410 osôb,    v 1 prípade bol zistený trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie  a obchodovanie s nimi, bol zistený 1 poznatok k trestnej činnosti, v 1 prípade bol zistený priestupok na úseku verejného poriadku, ktorý bol vyriešený na mieste v blokovom konaní, 1 osoba bola predvedená na príslušný útvar PZ v Košiciach, 3 osoby boli predvedené na stanicu MsP Košice – Stred za priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a za priestupok na úseku verejného poriadku. Pracovníci ÚPSVaR v Košiciach zistili 12 prípadov porušenia zákona na úseku ochrany detí a mládeže.Zdroj: Mestská polícia Košice