Prejsť na obsah

Policajné kontroly zamerané na dodržiavanie VZN mesta Košice č.85/2006 o dani za parkovanie

       S účinnosťou od januára 2007 platí na území mesta Košice nové VZN č.85/2006, ktoré upravuje daň za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania, ako aj na vyhradených parkovacích miestach na ostatnom území mesta Košice mimo zóny s režimom plateného parkovania (ďalej iba o dani za parkovanie).
       Z tohto dôvodu realizovali príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) od 08.01.2007 do 20.01.2007 na území MČ Košice – Staré mesto a MČ Košice - Juh preventívno-bezpečnostné akcie, ktoré boli zamerané na dodržiavanie ustanovení VZN mesta Košice č.85/2006 o dani za parkovanie. Pri uvedených akciách príslušníci MsP zistili 1033 prípadov porušenia predmetného VZN, z čoho 623 prípadov riešili dohovorom, 189 prípadov blokovou pokutou na sumu 33.210,- Sk, 9 prípadov riešili blokom na pokutu na mieste nezaplatenú na sumu 7.300,- Sk a
4 prípady riešili oznámením správnemu orgánu.
       V súvislosti s touto preventívno-bezpečnostnou akciou zaznamenala Parkovacia služba Mestskej polície Košice rast príjmov (dane za parkovanie) z parkovacích automatov a z parkovísk s rampovým systémom v porovnaním s rovnakým obdobím v roku 2006 nasledovne:

Príjmy z parkovacích automatov:
 
(hodnotené obdobie od 08.01. do 20.01.)          
          
rok 2006: 305.521,- Sk   rok 2007: 411.254,- Sk      rozdiel: + 105.733,- Sk


Príjmy z parkovísk s rampovým systémom:   
(hodnotené obdobie od 08.01. do 20.01.)          

- ul. Nám. Osloboditeľov:
rok 2006: 44.640,- Sk     rok 2007: 103.510,- Sk      rozdiel: + 58.870,- Sk

- ul. Kasárenské nám.:*  
rok 2006: 49.173,- Sk     rok 2007: 87.930,- Sk        rozdiel: + 38.757,- Sk

- ul. Južná trieda č.7:**  
rok 2006: 0,- Sk              rok 2007: 30.390,- Sk        rozdiel: + 30.390,- Sk

- ul. Orlia:**                     
rok 2006: 3.481,- Sk       rok 2007: 52.800,- Sk        rozdiel: + 49.319,- Sk

- ul. Vodná:**                         
rok 2006: 10.261,- Sk     rok 2007: 56.050,- Sk        rozdiel: + 45.789,- Sk


*   Parkovisko s rampovým systémom od 02.10.2006
*Parkovisko s rampovým systémom od 02.01.2007


Celkové príjmy za parkovanie:   
(hodnotené obdobie od 08.01. do 20.01.)                                           

rok 2006: 350.161,- Sk   rok 2007: 741.934,- Sk     rozdiel: +391.773,- Sk

       Mestská polícia Košice upozorňuje vodičov motorových vozidiel, ktorí užívajú verejné priestranstvá na dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania, že obdobné preventívno-bezpečnostné akcie bude realizovať aj v budúcom období.


Zdroj: Oddelenie výchovy, školenia a výcviku MsP Košice a Parkovacia služba MsP Košice