Policajti dohliadnu na bezpečnosť v MHD

V predchádzajúcich dňoch sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie zástupcov Dopravného podniku mesta Košice, Mesta Košice, Mestskej polície Košice a Krajského riaditeľstva  Policajného zboru SR z dôvodu začatia spolupráce na kontrole bezpečnosti vo vybraných linkách MHD. Všetky zúčastnené strany deklarovali spoločný záujem na skvalitnení dopravy zvýšením bezpečnosti cestujúcich.

“Som rád, že po úspešnej spolupráci s mestom počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pokračujeme ďalšou. Naši kolegovia budú ochotne v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície pomáhať a chrániť bezpečnosť Košičanov aj naďalej,” konštatoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR  Radoslav Fedor

Bol pripravený plán spolupráce všetkých zainteresovaných zložiek, ich prvé aktivity sa začnú už v prvom septembrovom týždni. Opatrenia budú vo viacerých rovinách. Pôjde o spoločné kontroly cestujúcej verejnosti príslušníkmi Mestskej polície a revízormi DPMK, ako aj o námatkové kontroly dodržiavania platného prepraveného poriadku z dôrazom na vylúčenie z prepravy cestujúcich bez cestovného lístka, ale aj cestujúcich, ktorí svojim správaním, alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim.

“V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR sme vyčlenili 4 príslušníkov mestskej a 4 príslušníkov štátnej polície, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť vo vybraných linkách MHD. Presné miesta a časy budú vypracovávané priebežne podľa aktuálneho stavu. Veríme, že pozitívne zmeny zachytia všetci cestujúci.” uviedol zástupca náčelníka Mestskej polície Košice Slavomír Pavelčák

Opatrenia sa budú uskutočňovať vždy počas celého dňa, ale je možné očakávať zvýšené kontroly aj na nočných spojoch MHD.

“Je našou prioritou vytvoriť pre Košičanov prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne a budú sa mať na koho obrátiť. Verím, že táto výnimočná spolupráca, prítomnosť príslušníkov mestskej a štátnej polície vo vybraných linkách a ich osobná účasť pri riešení každodenných starostí a problémov cestujúcich posunie spolu s ostatnými zmenami komfort a úroveň mestskej hromadnej dopravy do podoby, ktorú si Košičania zaslúžia,” doplnil primátor mesta Jaroslav Polaček.

Prvé kontroly sa uskutočnia už v pondelok 2. septembra 2019 na spojoch Učňovská (Šaca smer mesto), linka 56, čas: 7,34 a Učňovská (Šaca smer mesto), linka 52, čas: 7,52.a popoludní na linkách Moldavská, Obchodné centrá (Kaufland smer Šaca), linka 52, čas: 15,19 a Moldavská, Obchodné centrá (Kaufland smer Šaca), linka 56, čas: 15,30. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a zástupca Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR si pôjdu v pondelok popoludní preveriť priebeh kontroly na linke č. 52.

Presné miesta, úseky a časy ďalších spoločných kontrol v MHD budú policajti vykonávať na pokyn dispečerov DPMK tak, aby sa problémoví cestujúci, na ktorých sa verejnosť sťažovala, stali minulosťou.

Košickí mestskí policajti v spolupráci s príslušníkmi KRPZ dohliadnu na bezpečnosť školskej mládeže na priechodoch pre chodcov

Školopovinné deti zasadnú po letných prázdninách opäť do školských lavíc v pondelok  2. 9. 2019.

Príslušníci košickej mestskej polície (MsP) budú preto s cieľom zabezpečiť bezpečný prechod detí cez cesty po vyznačených priechodoch pre chodcov dohliadať, prípadne aj usmerňovať chodcov od ranných hodín dňa 2. 9.2019. Mestskí policajti dohliadnu predovšetkým na bezpečnosť školákov na uliciach Maurerova a Krosnianska v MČ Košice - Dargovských hrdinov, na Dneperskej a Ukrajinskej v MČ Košice - Nad jazerom, Hroncovej a Polianskej v MČ Košice - Sever, na Mládežníckej v MČ Košice - Šaca, Juhoslovanskej ulici a Európskej triede v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, na Jantárovej a Gemerskej v MČ Košice - Juh, na Moskovskej triede a ulici Jána Pavla II. v MČ Košice - KVP, na Bernolákovej a Trebišovskej v MČ Košice - Západ.

Hliadky obvodných oddelení, okresného dopravného inšpektorátu, krajského dopravného inšpektorátu v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice budú vykonávať kontroly v ostatných častiach mesta podľa stanoveného harmonogramu.

Dovedna budú hliadky prítomné na viac ako 60 lokalitách po celom meste.