Prejsť na obsah

Policajti na bicykloch v košických uliciach

Tesne pred premiérovým výjazdom podal Peter Grešák, veliteľ stanice mestskej polície MČ Košice - Západ poverený zastupovaním hlásenie primátorovi mesta Košice Ing. Františkovi Knapíkovi. Zdôraznil pripravenosť cyklohliadok podieľať sa na zvýšení bezpečnosti v košických uliciach, zatiaľ na území MČ Košice – Západ, kde iniciatíva prvej košickej cyklohiladky vznikla. Primátor vyjadril presvedčenie, že bicyklami vyzbrojení mestskí policajti prispejú k operatívnejšiemu riešeniu bezpečnostných problémov mesta a vyzdvihol tiež environmentálny aspekt tejto novej zložky v radoch mestských policajtov.