Prejsť na obsah

Policajti na návšteve v škole

Dňa 24. 05. 2016 vykonali príslušníci Mestskej polície Košice stanice KVP v spolupráci s príslušníkmi stanice Šaca (MsP) besedu pre deti zo Základnej školy Mateja Lechkého, ktorej sa zúčastnilo cca 170 žiakov. Zameranie besedy

Dopravná výchova – správanie sa chodcov v cestnej premávke, bezpečné prechádzanie cez vozovku, rešpektovanie svetelnej signalizácie, sprievod pri prechádzaní cez vozovku, označovanie chodcov reflexnými prvkami.

Preventívno bezpečnostná činnosť – znalosť dôležitých telefónnych čísiel, ako sa zachovať v krízovej situácii/agresívne zviera, podozrivé osoby/, bezpečnosť v bydlisku.

Súčasťou besedy bola aj prezentácia výstrojných súčiastok MsP, skúška rádiového spojenia, ukážka donucovacích prostriedkov /hmatov a chvatov/ pri napadnutí, ako aj služobného motorového vozidla a služobnej kynológie.