Prejsť na obsah

Polievka svätej Alžbety aj tento rok pomôže tým, ktorí to sami nedokážu

Štvrté výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patrónku si mesto Košice pripomína tradične aj vo forme dobročinného predaja Polievky svätej Alžbety. Pri tejto príležitosti sa bude vo štvrtok 16. novembra od 13.00 hod. na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina podávať pôstna polievka. Aj tentoraz pôjde o šošovicovú polievku, ktorá symbolizuje jedlo chudobných.

Pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením, tým, ktorí sa nachádzajú v zlej sociálnej situácii alebo deťom prostredníctvom polievky môžu aj okoloidúci, ak si ju kúpia za dobrovoľný príspevok v minimálnej výške 2 eurá. Charitatívny zámer podporia aj poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci Magistrátu mesta Košice aj mestských podnikov a inštitúcií.

Výťažok pôjde do Centra pre deti a rodiny a do Útulku – Domu sv. Lazára

Výťažok z predaja polievky sv. Alžbety si aj tento rok rozdelia dve košické organizácie. Prvou z nich je Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves. Pôvodne išlo o Detský domov v Košickej Novej Vsi, ktorý bol založený v novembri 1953. Novú etapu starostlivosti o deti začal transformáciou v rokoch 2003 až 2010, kedy sa jeho sídlo presťahovalo do zrekonštruovanej budovy bývalej jedálne MŠ v Košickej Novej Vsi. Výchova a starostlivosť o deti sa presunula do siedmych rodinných domov. Centrum intenzívne pracuje s rodičmi a inými príbuznými dieťaťa prostredníctvom ambulantnej a terénnej práce. Venuje sa podpore rodiny a eliminácii krízových situácií, pripravuje a podporuje deti v procese integrácie do spoločnosti a na trh práce, rozvíja v nich samostatnosť, finančnú gramotnosť a vedie ich k zodpovednosti.

Ďalšou z organizácií, ktorej pôjde výťažok z Polievky svätej Alžbety, je Útulok – Dom sv. Lazára v Košiciach. Útulok na pol ceste Rytierskeho rádu sv. Lazara je spoločným projektom Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach (http://www.grkatke.sk/) a Rytierskeho rádu sv. Lazara z Jeruzalema. Dňa 10. februára 2016 sa v Košiciach konalo jeho slávnostné otvorenie. Jeho cieľom je pomáhať najmä matkám s deťmi, ktoré pomoc potrebujú v dôsledku svojej momentálnej životnej situácie (napríklad v prípade týrania). Dom na pol ceste sv. Lazara komplexne pomáha riešiť situáciu, v ktorej sa jeho obyvatelia ocitli.

Do prípravy pôstnej polievky sa zapojí aj vedenie mesta

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) sa opäť zapojí aj do samotnej prípravy a varenia tejto pôstnej polievky pomoci. Zaželal si, aby sa polievka svätej Alžbety postarala nielen o chutný obed, ale aj o hrejivý pocit z pomoci tým, ktorí to sami nedokážu.

„Týmto našim spoločným gestom im máme šancu ukázať, že na svoje problémy nezostali sami. Preto je potrebné aj takto, hoci symbolicky, pomáhať ľuďom v núdzi a poukazovať na ich neľahký osud. Mnohí z nás ani netušia a nevedia s akými trápeniami žijú ľudia často aj vedľa nás.

Odkaz svätej Alžbety Uhorskej, patrónky mesta Košice, ostáva podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) navždy živý v srdciach všetkých Košičanov, čo každý rok dokumentuje aj množstvo ľudí zapojených do tejto zbierky.

„Košická patrónka svätá Alžbeta Uhorská zasvätila svoj život skutkom milosrdenstva a pomoci chorým, raneným, chudobným a ľuďom v núdzi. Tieto aktivity chceme prepájať a šíriť takéto šľachetné myšlienky medzi Košičanov. Tak, ako impozantnosť Dómu sv. Alžbety symbolizuje starostlivosť Košičanov o pútnikov hľadajúcich útechu, rovnako Polievka sv. Alžbety dokazuje veľkosť ich sŕdc pri potrebe a príležitosti pomoci núdznym,myslí si.

Dobročinnú polievku uvaria na Vojvodskej študenti štyroch škôl pod vedením šéfkuchárov

Šéfkuchári zo združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc, ktorí túto polievku už tradične pripravujú v kuchyni Jedálne Vojvodská, si tento rok na pomoc a pod patronát prizvali aj študentov štyroch škôl: Hotelovej akadémie z Košíc (Južná trieda), SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb z Príbeníka, Hotelovej akadémie zo Spišskej Novej Vsi a SOŠ obchodu a služieb z Michaloviec, ktorí sa na svoje budúce povolanie kuchára pripravujú v rámci duálneho vzdelávania.

Za dodržania prísnych hygienických opatrení pripravia 1400 porcií tejto pôstnej polievky. Kuchárov, ktorí mimo svojho zamestnania po celom svete nezištne bez nároku na odmenu varia pre ľudí v ťažkých a krízových situáciách, budú reprezentovať majstri tohto umenia od Bratislavy cez Nitru, Spišskú Novú Ves po Košice, Príbeník či Michalovce. So surovinami už tradične pomohol známy veľkoobchodný reťazec, ktorý má jednu zo svojich pobočiek práve v Košiciach. Prezident Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc Marek Mrúz vyzdvihuje snahu a ochotu zainteresovaných pomôcť.

„Verím, že dobrosrdečnosť, s ktorou sa pri tejto aktivite každoročne stretávam s mojimi kolegami, študentami či osobnosťami verejného života, bude aj naďalej pretrvávať bez ohľadu na politické tričká, spoločenský status či rôzne záujmy. Dôležité je, že pomáhame, pretože môžeme a chceme. Zároveň my starší ukazujeme takto mladším, že naše povolanie neprináša len drinu, ale tiež dobrý pocit ak naše jedlo chutí a ešte lepší ak pomáha,“ hovorí Mrúz a dodáva, že práve takýmto príkladom sa najlepšie učí, a preto je potrebné využívať každú príležitosť na robenie dobra.