Polievka svätej Alžbety dnes nakŕmila nielen ľudí v núdzi

Mesto Košice si v utorok 17. novembra pripomenie prvé výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patrónku. Minulý rok sa pri tejto príležitosti podávala na Alžbetinej ulici pôstna polievka. Viac ako tisíc litrov polievky vtedy mesto na vlastné náklady navarilo nielen pre sociálne odkázaných, ale za dobrovoľný príspevok ju mohli ochutnať aj tí, ktorí chceli prispieť na charitu. Súčasná pandemická situácia umožnila mestu zopakovať túto charitatívnu akciu v oklieštenej forme. 

Dobročinnú polievku varili kuchári z celého Slovenska

V jedálni na Vojvodskej sa zišli „kuchári bez hraníc“ zo združenia Aregala, aby pripravili a rozdistribuovali 1 500 porcií špeciálnej dobročinnej šošovicovej polievky. „Teším sa, že kolegovia nezaváhali a napriek tejto ťažkej dobe nadšene prijali ponuku uvariť pod záštitou primátora mesta. Polievku svätej Alžbety pripravili najlepší kuchári z celého Slovenska,“ vysvetľuje prezident občianskeho združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc Marek Mrúz. Členmi tohto zoskupenia sú kuchári, ktorí okrem svojho bežného zamestnania bez nároku na akúkoľvek odmenu varia pre ľudí v ťažkých a krízových situáciách.  

Výťažok poputuje dvom charitatívnym organizáciám

Na ich spoločnom výtvore - chutnej šošovicovej polievke svätej Alžbety si dnes v priestoroch Magistrátu mesta Košice mohli pochutiť nielen jeho pracovníci, zamestnanci mestských podnikov, ale aj poslanci Mestského zastupiteľstva, ktorí tam v tom čase rokovali. Minulý rok si finančný výťažok a zbierku trvanlivých potravín rozdelili Arcidiecézna charita a útulok pre bezdomovcov v Bernátovciach Oáza – nádej pre nový život. Tentoraz budú vyzbierané financie rozdelené medzi charitatívne organizácie Maják nádeje, o.z., a Dom svätého Lazara v Košiciach. Obe združenia sa zameriavajú na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi a poskytujú útočisko týraným matkám a ich deťom. 

Primátor verí, že sa dobročinná zbierka stane tradíciou

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) verí, že z dobročinnej zbierky Polievka svätej Alžbety sa stane každoročná tradícia. „Alžbeta bola sväticou, ktorá by nám mala ísť príkladom v pomoci blížnym v ťažkých životných situáciách. Hoci by každý z nás pomohol čo i len troškou, má to svoj zmysel. Ako primátor som veľmi rád, že nielen veriaci, ale všetci Košičania môžu vo svojej patrónke nachádzať vzor pre službu ľuďom v núdzi.“

Špeciálna dobročinná polievka nasýtila aj klientov košických útulkov a azylových domov. Posolstvo svätej Alžbety, ktorá pomáhala chudobným, chorým, vdovám a sirotám, sa tak mestu Košice s pomocou svojich zamestnancov, kuchárov bez hraníc a ďalšieho pomocného personálu podarilo šíriť ďalej.

„Žijeme neľahké časy, keď viac ako predtým potrebujeme vnímať potreby tých najslabších, chrániť ich a byť im oporou. Som presvedčená o tom, že touto charitatívnou akciou zároveň zvyšujeme povedomie o živote svätej Alžbety Uhorskej. Jej bezhraničná oddanosť a pomoc ľuďom v núdzi môžu byť inšpiráciou a motiváciou aj pre dobrovoľníctvo v našom meste,“ doplnila viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH).

Zapojilo sa aj Stredisko sociálnej pomoci

Do dobročinnej zbierky sa zapojili aj zamestnanci a klienti Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) na Garbiarskej ulici. "U každého z nás takto zorganizovaná zbierka a pomoc vzbudila veľký záujem a ohlas. Veríme, že aj našimi dobrovoľnými príspevkami v tomto predvianočnom čase pomôžeme zmierniť údel ľudí v ťažkej životnej situácii," uviedla riaditeľka SSPmK Zdenka Sloviková. 

Prvé výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za nebeskú patrónku mesta si v nedeľu Košičania pripomenuli aj slávnostnou svätou omšou, ktorú v Dóme svätej Alžbety slúžil košický arcibiskup mons. Bernard Bober.