Prejsť na obsah

Poškodili ľadovú plochu

Dňa 14. 03. 2017 v poobedňajších hodinách boli dve hliadky Mestskej polície Košice stanice Šaca (MsP) vyslané, na základe prijatého oznámenia operačným pracovníkom Mestskej polície, k športovému štadiónu, kde pri ľadovej ploche mali neznáme osoby demontovať časti ľadovej plochy, ktorá je majetkom Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Šaca (MČ).

Po príchode na miesto hliadky po krátkej naháňačke zadržali tri osoby, ktoré pomocou ručného náradia demontovali kovové časti hokejového ihriska a poškodili hlavný prívod elektrickej energie odstrihnutím elektrických káblov. Uvedený materiál mali v úmysle speňažiť.

Na miesto sa dostavil starosta MČ a prevádzkovateľ uvedeného zariadenia, ktorý vyčíslil predbežnú škodu na cca 1.000,- €

Následne bola privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorá po príchode prevzala vec k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.