Prejsť na obsah

Poškodzovanie životného prostredia

Dňa 04.05.2015 hliadka Mestskej polície Košice stanica Nad jazerom (MsP) v čase o 11:55 h v blízosti jazierka mŕtveho ramena rieky Hornád spozorovala prichádzajúce plne naložené nákladné motorové vozidlo Tatra 815 zelenej farby s košickým evidenčným číslom (vozidlo). Skôr než hliadka stihla prísť k vozidlu vodič tento náklad vysypal zo svahu pričom časť tohto odpadu skončila v priľahlom jazierku. Jednalo sa o zapáchajúcu zeminu, rôzny stavebný odpad, plasty a pneumatiky (odpad). Po príchode na miesto skutku príslušník MsP vodiča poučil o protiprávnom konaní, s podozrením zo spáchania priestupku na úseku ochrany životného prostredia. Vyzval vodiča vozidla k predloženiu dokladu totožnosti, čo vodič odmietol. Na opakovanú výzvu smerujúcu k zisteniu totožnosti vodič nereagoval a odmietol poskytnúť svoje osobné údaje. Po márnych výzvach bol vodič oboznámený s oprávnením predviesť ho na stanicu MsP za účelom zistenia jeho totožnosti. Pri následnom predvádzaní vodič fyzicky zaútočil na príslušníka MsP. Po prekonaní aktívneho odporu za použitia donucovacích prostriedkov bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru (PZ) z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa. Hliadka PZ po príchode na miesto činu prevzala vodiča k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.
 
Službukonajúci koordinátor MsP o postupe a vývoji situácie na mieste udalosti telefonicky informoval aj zodpovednú osobu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie