Poslanci pridali zamestnancom viacerých mestských podnikov, debatovali aj o Memorande s EEI

Poslanci po búrlivej diskusii schválili zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Podľa pôvodného návrhu sa mali autoumyvárky vyčleniť z prevádzok, na ktoré sa vzťahuje neobmedzená prevádzková doba a mali byť otvorené medzi 6.00 - 22.00 hod. Napokon poslanci odhlasovali, že sa novela VZN dotkne len autoumyvárok na Sídlisku KVP.

Investičný dlh mesta sa opäť zväčšil

Zastupiteľstvo diskutovalo aj o záverečnom účte mesta, ktoré skončilo s celkovým prebytkom 8,17 milióna eur. Z tejto sumy pôjde do Rezervného fondu mesta Košice 5,05 milióna eur a ďalších 1,21 milióna eur by po schválení poslaneckého návrhu malo ísť do mestských častí. Hlavný kontrolór Pavol Gallo aj napriek týmto pozitívnym číslam poukázal na viacero negatív ako sú dlhodobo zvyšujúce sa pohľadávky a záväzky mesta. Zdôraznil, že dosahovanie prebytku nemôže ísť na úkor technického stavu majetku mesta.

P. Gallo poukázal na skutočnosť, že sa v roku 2018 prehĺbil investičný dlh, keď mesto na modernizáciu a rekonštrukciu svojho 400-miliónového majetku vynaložilo iba 0,22 percenta výdavkov. Takáto nízka suma podľa kontrolóra odzrkadľuje aj to ako vyzerajú cesty, školy a ďalší majetok v správe mesta. Podľa pôvodného uznesenia mal stav Rezervného fondu mesta Košice po finančnom usporiadaní predstavovať 17,03 milióna eur, napokon je to o 1,208 milióna eur menej, ktoré poslanci uvoľnili na financovanie rôznych kapitálových výdavkov v mestských častiach. 

V rozpočte je momentálne 7-miliónový schodok

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop uviedol, že pri spomínaných 17 miliónoch eur išlo o účtovný zostatok ku koncu minulého roka. „Do rozpočtu na rok 2019 bolo z rezervného fondu presunutých 9,12 milióna eur, reálne nám tak zostáva približne 7,9 milióna. Ideálne by bolo, ak by sa v rezervnom fonde na rôzne nepredvídané udalosti nachádzala suma 11 - 12 miliónov eur. Momentálne nám v rozpočte chýba sedem miliónov eur.“

Zastupiteľstvo rokovalo aj o návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na tento rok. V rámci nej si prilepšia aj stovky zamestnancov mestských podnikov. Okrem zvýšenia príspevku pre DPMK o 300 000 eur, o ktorom sme už informovali, pôjde ďalších 175-tisíc eur pre Správu mestskej zelene a 40 tisíc pre košickú ZOO, ktoré sú prioritne určené na platy.   

Odmena pre hlavného kontrolóra, memorandum s EEI

Hlavný kontrolór mesta Košice Pavol Gallo bude najbližších päť mesiacov dostávať k svojmu platu vo výške 2 817 eur aj odmenu 563,4 eura. Navrhovateľ Dominik Karaffa (KAN) to zdôvodnil tým, že kontrolór podáva profesionálny výkon a svojimi kontrolami bez snahy škandalizovať upozorňuje na vecné nedostatky, ktoré sú potom odstraňované.

V stredu sa schválilo aj Memorandum o ďalšom postupe rokovaní o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI, ktorý predkladal splnomocnenec pre parkovanie a poslanec Henrich Burdiga (KAN). V návrhu Memoranda je uvedené, že ide o nezáväznú dohodu. Mesto Košice aj EEI v nej vyjadrili vôľu rokovať o uzatvorení dohody o urovnaní. EEI predbežne súhlasila s prenechaním parkovacej politiky ako aj parkovacích automatov a závorových parkovísk mestu.

V memorande je takisto uvedené, že obe strany budú rokovať o možnosti dočasného prenájmu príslušnej infraštruktúry, ktorá je majetkom EEI. Podľa splnomocnenca Burdigu si spoločnosť EEI nárokuje od mesta finančné prostriedky za vybudovanej technickej infraštruktúry, čo nespochybňujú. Problémom podľa neho sú však nároky EEI voči mestu Košice za ušlý zisk, respektíve náhradu škody.

Bude sa novelizovať VZN o úhradách za sociálne služby

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj informáciu o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými časťami. Primátor mesta Košice má na základe toho predložiť na  rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta tak, aby zmeny nadobudli účinnosť od 1. januára.2020. S predkladaným dokumentom boli oboznámené všetky subjekty v pôsobnosti samosprávy, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb.