Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety

POTULKY MESTOM KOŠICE - PREMIÉROVÁ TÉMA
12 oltárov Dómu sv. Alžbety
9.-11. novembra 2018

POZOR! Potulka výnimočne až druhý víkend v mesiaci!

Miesta komunikácie s Bohom.
Oltár s troma polohami.
Namaľovaný oltár.
Oltár ako stavebnica.
Jediný oltár svojho druhu v Európe.
Protivojnový oltár.
Oltár z Paríža.

Dĺžka potulky: 60 min.
Koniec potulky: v Dóme sv. Alžbety.

Milan Kolcun sprevádza v piatok (9. novembra) o 14:00, 15:30 a 17:00, v sobotu (10. novembra) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (11. novembra) o 12:45, 14:00, 15:45 a 17:00.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 13:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.
Začiatok každej potulky je pred Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10). Info a predpredaj (2,49 €): Informačné centrum MiC na rohu Alžbetinej a Hlavnej, tel.: (055) 6230909, www.potulka.sk. Lístky sa dajú kúpiť aj na začiatku potulky priamo na mieste stretnutia za 3,49 €.
Viac informácií nájdete na www.potulka.sk


Ďalšie témy

7.-9. december: Uršulínsky kostol a kláštor
4.-6. január: 6 galérií v centre
1.-3. február: Mlynská ulica (za účasti Pavla Dvořáka)


Zdroj: Milan Kolcun