Potulky mestom: Areál „Veteriny“

Potulky mestom Košice: Areál „Veteriny"
1.-3. jún 2018

Budovy cisárskej a kráľovskej polepšovne z čias Rakúsko – Uhorska.
Komenského prevýchovný ústav – ako fungoval?
Nostalgická aula zo 70. rokov.
Umelecké diela slávnych autorov v (a)reáli.
Nemocnica pre zvieratká, stajne pre kone.
Vzácne stromy a park v čase kvitnutia.
Najzaujímavejšie pavilóny, vrátane VSTUPOV.
O rok jedna z najlepších univerzít oslávi 70 rokov.


Milan Kolcun sprevádza v piatok (1. júna) o 15:30 a 17:00, v sobotu (2. júna) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (3. júna) o 14:00, 15:30 a 17:00.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.
Začiatok každej potulky je VÝNIMOČNE pri hlavnom vchode do areálu „veteriny" z Komenského ulice (zastávka Havlíčkova). Potulka trvá 60 min.

Info a predpredaj (1,99 €): Informačné centrum MiC na rohu Alžbetinej a Hlavnej, tel.: (055) 6230909, www.potulka.sk. Lístky sa dajú kúpiť aj na začiatku potulky priamo na mieste stretnutia za 2,99 €.

Viac informácií nájdete na www.potulka.sk

Ďalšie témy:

6.-8. júl: Slávne siene Košíc
3.-5. august: Víno a Košice
7.-9. september: Myslava