Potulky mestom: Slávne siene Košíc

Slávne siene Košíc
Potulky mestom Košice 6.-8. júla 2018

Na miestach, kde prebiehajú slávnostné akty, neprší. Bývajú pohodlné a často veľmi vyzdobené.
Zavedieme vás na niekoľko takýchto reprezentačných miest:
Slávnostná sieň Župného domu, kde zasadávala aj československá vláda.
Prijímacia sála Arcibiskupského paláca.
Slávnostná sieň Obchodnej a priemyselnej komory.
Zrkadlová (generálska) sieň Divízie.
Hlavná sieň Péchyho paláca.

Aj keby bolo horúco či pršalo, my budeme v tieni a v pohode :-)

Milan Kolcun sprevádza v piatok (6. júla) o 15:30 a 17:00, v sobotu (7. júla) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (8. júla) o 14:00, 15:30 a 17:00.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Začiatok každej potulky je na Hlavnej č. 10 (pred Štátnou vedeckou knižnicou) Info a predpredaj (1,99 €): Informačné centrum MiC na rohu Alžbetinej a Hlavnej, tel.: (055) 6230909, www.potulka.sk.
Lístky sa dajú kúpiť aj na začiatku potulky priamo na mieste stretnutia za 2,99 €.

Viac informácií nájdete na www.potulka.sk

Ďalšie témy:

3.-5. august: Víno a Košice
7.-9. september: Myslava
5.-7. október: Povesti, legendy, rozprávky


Zdroj: Milan Kolcun