Pozývame vás na výstavu ocenených mladých architektov

Od 18. mája do 15. júna 2018 budú v priestoroch Magistrátu mesta Košice a Univerzitnej knižnice Technickej univerzity Košice vystavené vo forme obrázkov a textov víťazné realizácie projektov mladých architektov z Francúzska a Slovenska, ktorí sa v tomto roku stali laureátmi prestížnej súťaže nazvanej Albumy mladých architektov a krajinárov.

Z celkového počtu viac ako 230 autorov vo veku do 35 rokov bolo ocenených odbornou porotou 15 architektonických a 5 krajinárskych projektov a následných realizácií. Výstava, ktorá bude slávnostne otvorená na košickom magistráte 17. mája 2018 o 14. hodine, je putovná a videli ju návštevníci vo viacerých francúzskych mestách. Na Slovensku bola doteraz inštalovaná len v Bratislave. 

Súťaž organizovaná Ministerstvom kultúry vo Francúzsku v spolupráci s prestížnou inštitúciou Cité de l´architecture du patrimoine je výnimočná v tom, že súťažiaci sa do nej prihlasujú nie projektami, ale ich realizáciami.