Prejsť na obsah

Pracovné stretnutie náčelníkov mestských polícií krajských miest SR

Dňa 31.10.2007 sa v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie náčelníkov mestských polícií krajských miest SR v rámci združenia K8 za účelom vzájomnej výmeny praktických skúseností z oblasti riadenia, priameho výkonu služby, personálnej práce, ako i z oblasti vykonávania preventívnych aktivít a celkovej spolupráce v ďalších oblastiach súvisiacich s činnosťou mestských polícií v rámci krajských miest Slovenska.

Košické pracovné stretnutie sa uskutočnilo s týmto programom:

1. Rekodifikácia zákona o obecnej polícii z dielne Prezídia PZ.
2. Informácia o Pracovnej zdravotnej službe – zák. NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.
3. Problematika chovu psov a riešenie priestupkov na tomto úseku.
4. Osady neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb v meste Košice a návrhy riešenia tejto problematiky.
5. Parkovacie systémy a zariadenia v pôsobnosti MsP.
6. Výstupy z kamerového systému – stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR.
7. Prevencia kriminality v pôsobnosti MsP.
8. Objasňovanie priestupkov príslušníkmi MsP – skúsenosti z praxe.
9. Rôzne.


Zdroj: Mestská polícia Košice