Prejsť na obsah

Pre zábavu kradli veľkonočnú výzdobu

Dňa 23. 03. 2016 o 00:30 h pracovník Operačného strediska Mestskej polície Košice prostredníctvom kamerového systému zistil tri osoby, ktoré odcudzili časť veľkonočnej výzdoby (plastové vajíčko o veľkosti cca 60 cm), ktorá sa nachádza pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici. Osoby aj s vajíčkom odišli na Mlynskú ulicu. Na miesto ihneď vyslal dve motohliadky Mestskej polície Košice stanice Stred (MsP), ktoré po krátkom prenasledovaní zaistili na ulici Orlej tri podozrivé osoby. Jedna z osôb mala pod bundou schované odcudzené vajíčko, ktoré po výzve vydala príslušníkom MsP. Na svoju obhajobu uviedli, že vajíčko zobrali len pre zábavu a chceli ho vrátiť späť. Po zistení ich totožnosti príslušníci MsP skutok zadokumentovali v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Odcudzené vajíčko bolo vrátené na svoje miesto.