Prehľad aktuálnych výziev orientovaných na inštitúcie neziskového sektora a mládež - jún 2014