Prehľad aktuálnych výziev v oblasti práce s mládežou

Informácia regionálnej kancelárie Slovenského inštitútu mládeže- IUVENTA Tematického centra mládeže v Košiciach o aktuálnych výzvach v oblasti práce s mládežou.