Prejsť na obsah

Preventívno-bezpečnostná akcia na košických železničných priecestiach

V 34. týždni v piatok realizovali príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) v spolupráci s príslušníkmi Železničnej polície Košice (ďalej len ŽP) na košických železničných priecestiach preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na postihovanie nedisciplinovaných účastníkov cestnej premávky, ktorí nerešpektujú ustanovenia zák.č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Akcia bola zameraná hlavne na vodičov motorových vozidiel, chodcov a cyklistov, ktorí po rozsvietení červených striedavo prerušovaných svetiel priecestného zabezpečovacieho zariadenia vchádzali na železničné priecestie a nerešpektovali ani spustené závory.
Pri tejto akcii vykonali príslušníci MsP spoločne s príslušníkmi ŽP kontroly na dvoch najfrekventovanejších železničných priecestiach a to na ul. Rampovej a ul. Jantárovej, pričom príslušníci MsP zistili 14 prípadov porušenia zák.č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Z toho riešili 1 prípad dohovorom, 7 prípadov blokovou pokutou na sumu 3.800,- Sk, 5 prípadov riešili blokom na pokutu nezaplatenú na mieste na sumu 4.500,- Sk a 1 prípad oznámením správnemu orgánu. Na základe zistených poznatkov a skúseností budú príslušníci MsP v spolupráci s príslušníkmi ŽP realizovať obdobné preventívno-bezpečnostné akcie aj v nasledujúcom období.Zdroj: Mestská polícia Košice