Prejsť na obsah

Preventívno – bezpečnostná akcia „pes“

Dňa 17. 02. 2016 v poobedňajších hodinách príslušníci Mestskej polície Košice stanice KVP realizovali v územnom obvode stanice KVP preventívno – bezpečnostnú akciu, ktorej účelom bola kontrola dodržiavania podmienok chovu psov v zmysle ustanovení zák. č. 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Počas akcie bolo zistené jedno porušenie uvedeného právneho predpisu, ktoré bolo na mieste vyriešené sankciou.