Prejsť na obsah

Preventívno-bezpečnostná akcia v reštauračných a pohostinských zariadeniach

Dňa 01.02.2008 v čase od 20:30 hod. do 01:00 hod. dňa 02.02.2008 bola v pohostinských a reštauračných zariadeniach na území mesta Košice vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia so zameraním na osoby hlásiace sa k extrémistickým skupinám, pátranie po osobách, veciach, zbraniach, omamných a psychotropných látkach, a zároveň aj na kontrolu zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Na uvedenej akcii sa podieľali: príslušníci Mestskej polície Košice, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, pracovníci Obvodného úradu v Košiciach z úseku vydávania živnostenských oprávnení a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach z odboru starostlivosti o rodinu a deti. Počas danej akcie bolo prekontrolovaných celkove 12 reštauračných a pohostinských zariadení, pričom bolo skontrolovaných 300 osôb, v 1 prípade bol získaný poznatok na úseku extrémizmu, v 1 prípade bol spracovaný priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom, 2 osoby boli predvedené na príslušný útvar PZ v Košiciach a zo strany pracovníkov ÚPSVaR v Košiciach boli riešené 2 maloleté a 1 mladistvá osoba na úseku ochrany detí a mládeže.Zdroj: Mestská polícia Košice