Prejsť na obsah

Preventívno – bezpečnostná akcia zameranú na kontrolu verejného poriadku a poškodzovania majetku

Dňa 20. 2. 2015 v nočných hodinách vykonali príslušníci Mestskej polície Košice stanica Luník IX akciu zameranú na kontrolu verejného poriadku a poškodzovania majetku v mestskej časti Košice Luník IX. Akcie sa zúčastnili štyria príslušníci stanice MsP - Luník IX. Pretože akcia prebiehala v nočných hodinách bol do akcie za účelom zvýšenia bezpečnosti zasahujúcich policajtov zapojený aj služobný pes. Počas akcie v rámci kontroly v osade Nové Diely (Mašličkovo) zameranej aj na kontrolu nelegálneho odberu el. energie bol zistený nelegálny odber v jednej z chatrčí. Následne sa hliadke podarilo zistiť miesto nelegálneho odberu. Jednalo sa o stĺp verejného osvetlenia vedúci cez most pri výjazde smerom na Pereš. Po identifikovaní miesta odberu bol privolaný technik spoločnosti Eltodo osvetlenie s.r.o., ktorý potvrdil nelegálny odber a vykonal opatrenie na zabránenie ďalšieho odberu. V uvedenej veci stanica MsP - Luník IX začala voči podozrivým osobám priestupkové konanie v zmysle § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.