Prejsť na obsah

Preventívno-bezpečnostné akcie v mestskej časti Košice-Západ prinášajú neradostné zistenia

Dňa 15.04.2016 od 20:00 do 02:00 hod. nasledujúceho dňa, vykonali príslušníci Mestskej polície v Košiciach-stanice Západ vo svojom obvode, ďalšiu z preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a na dodržiavanie zatváracích hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach. Počas kontroly bolo skontrolovaných 15 prevádzok, kde v minulosti boli zistené rôzne porušenia zákonov a ktoré boli v určenom čase zavreté, čím prevádzkovatelia dodržali prevádzkovú dobu.

Horšie dopadla kontrola verejných priestranstiev na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov na sídlisku Terasa, kde bolo v uvedenom čase skontrolovaných celkovo 35 osôb, z toho bolo 21 osôb riešených sankciou za požívanie alkoholických nápojov a 6 osôb (medzi nimi aj mladiství), ktoré znečistili verejné priestranstvo plechovkami od nápojov a ohorkami z cigariet.

Čo nás veľmi teší, ani v jednom prípade nebola zistená pozitívna skúška na alkohol u mladistvých osôb. S príchodom teplejších dní, budeme tieto kontroly vykonávať aj v nasledujúcich mesiacoch.


<