Prejsť na obsah

Prichytené ďalšie dieťa, ktoré sa vyhýba škole

     Dňa 30.04.2013 o 09:50 hod. spozorovali príslušníci stanice MsP Ťahanovce maloletého chlapca ako sa potuluje po sídlisku Ťahanovce. Nebolo by na tom nič výnimočné, keby v tom čase nemal sedieť tak ako jeho rovesníci v školskej lavici. Šetrením bolo zistené, že dvanásťročný Leonard má navštevovať základnú školu na ul. Podjavorinskej v Košiciach. Preto bol prevezený na stanicu MsP Lunik IX, ktorej príslušníci navštívili spomínanú školu. Zástupkyňa riaditeľky policajtom uviedla, že Leonard je vedený ako záškolák. Jeho rodičia sa asi pred mesiacom vrátili z Belgicka. Otec, ktorý ho má na základe rozhodnutia súdu zvereného do opatery má trvalý pobyt v Košiciach, avšak prechodne býva v osade v Rychnave. Asi pred mesiacom ho poslal taxíkom na Lunik IX, aby býval u svojej matky a chodil tam do školy. Keďže Leonardov otec sa zdržiava mimo Košíc, boli o súčinnosť požiadaní policajti z obvodného oddelenia PZ Krompachy, ktorí vyrozumeli Leonardovho otca, nech si príde pre syna do Košíc na stanicu MsP Lunik IX. Leonard bol odovzdaný otcovi o 15:30 hod. Na základe zistených skutočností bol prípad pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon odovzdaný OO PZ Košice – KVP pre podozrenie zo spáchania trestného činu.