Prejsť na obsah

Priestupca fyzicky zaútočil na mestského policajta

       Dňa 13.12.2010 v čase o 10:55 hod. príslušníci zo stanice Mestskej polície Košice - Juh (ďalej len MsP) spozorovali na Holubyho ulici 2 v Košiciach neznámeho muža, ktorý tam vykonával telesnú potrebu (močil) na oplotenie súkromnej firmy. Po príchode k mužovi, ho príslušníci MsP upozornili na to, že sa svojím konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47, ods. 1) písm. d) zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a požiadali ho, aby im predložil doklad na zistenie totožnosti. Podozrivý muž odmietol predložiť doklad na zistenie totožnosti aj napriek výzve príslušníkov MsP, že ak tak neučiní bude predvedený na stanicu MsP. Následne dobrovoľne nasadol do služobného motorového vozidla MsP, ale po chvíli si to rozmyslel a snažil sa z vozidla vystúpiť, pričom fyzicky napadol jedného príslušníka MsP (zahnal sa na neho päsťou). Napadnutý príslušník MsP útok odvrátil a voči útočníkovi použil hmaty a chvaty a následne aj služobné putá. Po týchto úkonoch bol muž predvedený na Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice – Juh (ďalej len OOPZ Košice – Juh) z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa podľa §-u 323 ods.1) písm. a) Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Lustráciou osobných údajov podozrivého bolo zistené, že sa jedná o 54 - ročného Zdenka S. z Košíc, ktorý bol následne odovzdaný službukonajúcemu príslušníkovi OOPZ Košice – Juh k ďalšej realizácii.

Zdroj: Mestská polícia Košice