Prejsť na obsah

Priestupcov zachytili bezpečnostné kamery mestskej polície

       Dňa 14.02.2011 v čase o 20:20 hod. bolo prostredníctvom kamerového systému Mestskej polície Košice (MsP) zistené, že na uliciach Mäsiarskej, Uršulínskej a Poštovej v Košiciach dvojica neznámych mladých mužov vylepuje plagáty na elektrorozvodné skrine. Na miesto udalosti bola vyslaná motohliadka zo stanice MsP - Stred, ktorá dvojicu zadržala. Vykonaným šetrením príslušníci MsP zistili, že sa jedná o 20-ročného Norberta B. a 19-ročného Ľuboša B. (obaja z Košíc). Menovaní sa svojím konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za čo každému z nich príslušníci MsP na mieste uložili blokovú pokutu vo výške 20 Eur.

Zdroj: Mestská polícia Košice