Prejsť na obsah

Prijatie Adriána Rybára - budúceho nádejného umelca

Sprievodným podujatím Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, ktorého XII. ročník sa konal v máji 2006 v mestách B. Bystrica a Zvolen, bola medzinárodná výtvarná súťaž detí a mládeže Zelený svet 2006.
Tohtoročný Zelený svet sa niesol v znamení témy "Všetkým deťom na Zemi – odkaz prírody".
Do kategórií kresba, maľba, grafika a kombinované techniky poslalo svoje práce 3069 detí. Z celkového počtu 311 škôl, ktoré poslali výtvarné práce svojich žiakov, bolo 162 základných, 25 základných umeleckých, 27 špeciálnych, 97 materských škôl.
V tejto konkurencii 6-ročný Adrián Rybár z košickej materskej škôlky na Hrebendovej (Luník IX.) získal v kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky cenu za svoju kresbu s názvom Smutný pohľad, znázorňujúcu zrejme realitu sídliska Luník IX. Pedagógom Adriána bola Eva Kalinayová.
Malý Adrián dnes v sprievode otca, bývalej pani učiteľky a zástupkyne MŠ zavítal na MMK, kde všetkých prijal primátor mesta Ing. F.Knapík. Primátor ocenil snahu pedagógov tejto MŠ, ktorí prostredníctvom výtvarnej výchovy dávajú deťom priestor na vyjadrenie ich pohľadu na okolitý svet, v ktorom prežívajú svoje detstvo. Zaujímal sa o rodinu malého Adriána, ktorý už navštevuje 1. ročník ZŠ. „Je pozitívne, že z Luníka IX. preniknú aj  potešujúce správy o úspechoch rómskych detí. Práve takéto aktivity by sme mali podporovať a cielene na tom pracovať," dodal primátor mesta.