Prejsť na obsah

Primátor ocenil tím projektu František II. Rákóczi v Košiciach

Svojím významom prekročili hranice mesta i regiónu a získali si aj medzinárodný ohlas. Zhodli sa na tom všetci účastníci pracovného obeda, ktorý sa pri príležitosti vyhodnotenia projektu František II. Rákóczi uskutočnil v košickej reštaurácii Uhorský dvor. V zariadení, ktoré sa v priebehu tohtoročných osláv tejto významnej storočnice stali dejiskom gurmánskych hodov v duchu kuchyne a receptov z doby Rákócziho. Účastníci stretnutia si vypočuli krátke zhrnutie cyklu podujatí a ich zhodnotenie v podaní garanta projektu, námestníka primátora mesta Košice JUDr. Eugena Čuňa. Hostiteľ, primátor mesta Košice Ing. František Knapík potom ocenil najužší tím aktérov projektu pamätnou plaketou s podobizňou kniežaťa Rákócziho a vyzval ich k spolupráci aj na ďalších dôležitých akciách, ktoré bude mesto Košice organizovať v nastávajúcom období. Všetci prítomní vysoko hodnotili osobné nasadenie a podporu, ktorú primátor František Knapík venoval Rákócziho oslavám počas ich celého, takmer ročného trvania, čím sa rozhodujúcou mierou podieľal na ich úspešnom priebehu a zavŕšení 29. októbra 2006.