Primátor prijal rektorov košických univerzít

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček dnes v priestoroch Historickej radnice prijal rektorov košických univerzít. Cieľom prijatia bolo nielen privítanie v novom roku, ale aj plány na upevňovanie vzájomnej spolupráce.

So Stanislavom Kmeťom z Technickej univerzity Košice, Pavlom Sovákom z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Janou Mojžišovou z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a Mariánom Mesárošom z Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach diskutoval primátor na tému nadchádzajúcich mesiacov, počas ktorých mesto Košice čaká množstvo významných podujatí, v rámci nich mesto privíta participáciu zo strany univerzít. V súvislosti s Európskym olympijským festivalom mládeže 2021 sa preberala téma rekonštrukcie internátov a športovísk patriacich univerzitám, ktoré od vlády SR získali len tretinu deklarovaných prostriedkov z ktorých sa riešia havarijné stavy, nie zvyšovanie kvality bývania študentov.

Rektori v rozhovore prejavili záujem o vzájomnú podporu ich podujatí. V diskusii rezonovala téma dobrovoľníctva v súvislosti s titulom Košice- Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019, ale aj Európskym olympijským festivalom mládeže 2021. Hovorilo sa tiež o možnosti prezentácie univerzít v čase Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v máji 2019. Vzniknúť by mali aj Akademické dni mesta Košice – každoročné podujatie, z ktorých je cieľom vytvoriť tradíciu. Podnetné stretnutie bolo ukončené podpisom rektorov do Pamätnej knihy mesta Košice.