Prejsť na obsah

Primátor sadil stromčeky v Európskej aleji

Posledný javor zasadil spolu so školákmi a škôlkarmi primátor mesta Košice Ing. František Knapík. Mladé stromy pre pamätnú aleju - javory, lipy, hraby a jaseň, ktoré zasadili medzi staršie stromy, poskytla Správa mestskej zelene. Podľa Fr. Knapíka symbolizujú náš vstup do EÚ pred tromi rokmi ako prelomové obdobie, ktoré už poznačilo a aj v budúcnosti významne ovplyvní život našich obyvateľov. "Je dobré, keď sa takáto udalosť pripomína aj takýmito úkonmi, ktoré pretrvajú generácie," uviedol primátor. Pripomenul, že členstvo SR v EÚ významne ovplyvnilo aj fungovanie samosprávy od roku 2005 už na princípoch finančnej decentralizácie a vláda nedávno schválila aj Chartu miestnych samospráv platnú v EÚ. Primátor tiež vyzdvihol prácu informačného centra Europe Direct, ktoré programovo pracuje na tom aby Slovensko a Košice boli v EU ako doma. Malým školákom zároveň vysvetlil dôležitosť vstupu našej krajiny do EU, ktoré sa datuje k 1.5. 2004 a aj to prečo práve dnes sadíme 12 mladých stromčekov.„Stromy predstavujú život jednej generácie, sú ako ľudia, rovnako živé a dôležité. Je potrebné ich chrániť a starať sa o ne. O mladé stromy s takou láskou ako o malé deti.“ Posledný javor zasadil primátor spolu so školákom Petrom zo ZŠ Kežmarskej a škôlkarom Benedektom z MŠ Nešporovej. Mladé stromy pre alej – javory lipy, hraby a jaseň poskytla Správa mestskej zelene. Odovzdaním Aleje novej Európy v spolupráci s informačným centrom Európskej komisie Europe Direct (ED) v Košiciach si mesto pripomenulo aj 50. výročie podpísania Rímskych zmlúv a Deň Európy. ED pripravilo na tieto dni pre občanov vo vestibule Magistrátu mesta Košice zároveň informačnú výstavku o EÚ. Podľa riaditeľa infocentra Vladimíra Cirbesa občania ich môžu navštíviť a pýtať si informácie o EÚ po celý rok, čo využívajú najmä mladí ľudia a podnikatelia. Aleje novej Európy sú aj v ďalších 11 mestách Slovenska a v obci Kokšov - Bakša pri Košiciach.