Primátor si počas dnešného kontrolného dňa pozrel plánované cyklotrasy v Košiciach

Mesto má zámer investovať v blízkej budúcnosti do výstavby cyklochodníkov v Košiciach tak, aby spojili sieť existujúcich cyklotrás a vytvorili súvislé trasy pre cyklistov v meste a v mestských častiach s napojením na cyklotrasy v okolí mesta (EUROVELO 11, resp. v Mestských lesoch).

Dnes si v rámci kontrolného dňa všetky tri úseky prešiel primátor mesta Jaroslav Polaček spolu so svojím námestníkom Marcelom Gibódom (obaja nezávislí), zástupcom riaditeľa košického magistrátu Richardom Dlhým, cyklokoordinátorkou mesta Veronikou Urbanovičovou, Martinom Jergušom z Útvaru hlavného architekta a ďalšími zainteresovanými.

Aké cyklochodníky sa v najbližšom období plánujú v Košiciach?

Cyklochodník Čermeľ

Projekt ráta s vybudovaním cyklochodníka popri trase Košickej detskej železnice v úseku od stanice Detskej železničky Čermeľ po napojenie na existujúcu trasu vedúcu k cvičnej horolezeckej skale.

Cieľom je prepojiť dve existujúce cyklotrasy a predĺžiť severno – južnú trasu.  Nový cyklochodník bude mať dĺžku 490 m. Z priestorových dôvodov bude potrebné viesť cyklochodník v blízkosti potoka, čo vyžaduje výstavbu rozsiahlejšieho oporného múra. Odhadované náklady na výstavbu sú takmer 400 000 eur, čísla sa môžu zmeniť po spracovaní realizačného projektu a následnom verejnom obstarávaní. S výstavbou by sa malo začať do konca tohto roka, prví cyklisti by ho mohli začať využívať  v lete 2020.

„Máme tu rozbehnuté projekčné práce a musíme zvážiť, koľko metrov oporného múru urobíme, aby bol cyklochodník pohodlný pre cyklistov. Zároveň musíme dbať na to, aby tu neboli žiadne kolízne situácie so železnicou, chodcami, či návštevníkmi priestoru železničky. Osobne si myslím, že to bude jedna z najkrajších cyklotrás v meste,“ uviedol dnes Polaček po prejdení daného úseku v Čermeli. 

Prepojenie cyklotrás na Námestí Osloboditeľov 

Zámer prepojenia cyklotrás na Námestí Osloboditeľov je navrhnutý v dvoch variantoch. V oboch prípadoch platí, že bude potrebné najprv spracovať projektovú dokumentáciu.

1. možnosť: Pristúpilo by sa k redukcii jazdných pruhov a  predĺženiu existujúcej pešej zóny v historickom centre Košíc južným smerom až ku obchodnému domu Dargov a následne by sa vytvorili cyklistických pruhov. Usporiadanie severnej časti Južnej triedy (4 jazdné pruhy) už v súčasnosti nezodpovedá nižším intenzitám dopravy v úseku od Štúrovej po Jantárovú ulicu, preto odborníci odporúčajú zrušenie dvoch jazdných pruhov, upokojenie dopravy, a vytvorenie cyklistických pruhov.

2. možnosť: Došlo by k úprave krytu povrchov existujúceho vedenia cyklotrasy združeného chodníka pre peších a cyklistov s oddelenou premávkou vodorovným značením na Námestí Osloboditeľov. Pri tomto variante je ale viaceré limitujúce faktory ako napr. priveľa vjazdov a výjazdov do areálov (nebezpečné križovania), nedostatočná šírka chodníka pre zriadenie združeného chodníka pre peších a cyklistov s oddelenou premávkou, nebezpečenstvo vzniku konfliktných situácii medzi chodcami a cyklistami.

„Čo sa týka Námestia Osloboditeľov, tu sme zatiaľ ešte len na úrovni úvodnej štúdie. V súvislosti s Námestím Osloboditeľov a priestorom medzi OD Dargovom, hotelom DoubleTree by Hilton, Dolnou bránou a ďalej smerom na Južnú triedu sme v štádiu, že pri nájdení vhodného riešenia, by sme mohli už v zimných mesiacoch začať projekčné práce. Na jeseň 2020 aj tam spustíme realizáciu projektu,“ skonštatoval primátor.

Cyklochodník Ladožská – Rovníková - Golianova

Na nedávno skončenú výstavbu cyklochodníka od parkoviska pri hati na Jenisejskej ulici popri Hornáde po koniec Ladožskej ulice v mestskej časti Košice - Nad jazerom bude nadväzovať „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková – Golianova“. Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné úpravy. Cyklotrasa bude viesť po existujúcej pešej komunikácii a ceste.

V úseku Ladožská – Rovníková dôjde k rekonštrukcii krytu chodníka  a oddeleniu peších a cyklistov pomocou vodiaceho pásu (v dĺžke 540 m). Zhruba od Rovníkovej 10 južným smerom (ďalších 1,3 km) sa bude jazdiť po združenom chodníku pre peších a cyklistov bez oddelenia prevádzky. Od ulice Pri sídlisku cez ulicu Za mostom až po Golianovu pôjde v hlavnom dopravnom priestore. Po spracovaní projektovej dokumentácie sa uskutoční výber zhotoviteľa stavby a následná realizácia stavebných úprav. Odhadované náklady na výstavbu sú cca 90 000 eur, aj v tomto prípade sa suma ešte môže zmeniť.

Mesto Košice je súčasťou medzinárodnej cyklistickej trate Eurovelo 11, naším cieľom je rozšíriť túto trať o ďalší polkilometrový úsek smerom na Krásnu. Vytvoríme tak súvislý úsek z Krásnej až ku Palackého ulici a budeme tak mať jeden krásny súvislý pás cyklotrás. S realizáciou cyklochodníka, ktorého súčasťou bude aj deliaci pás pre slabozrakých, chceme začať ešte v tomto roku“ zdôraznil primátor.  

Prístrešky na bicykle budú mať zelené strechy, na 90 miestach v meste osadia nové cyklostojany

Mesto Košice plánuje v rámci doplnkovej cyklistickej infraštruktúry aj osadenie štyroch nových prístreškov na parkovanie bicyklov. Budú otvorené, určené na strednodobé parkovanie bicyklov, každý z prístreškov má byť, okrem stojanov na bicykle typu obráteného „U“, vybavený aj servisným stojanom. Zaujímavo riešené budú strehy prístreškov, mali by byť totiž zelené. Použitá bude extenzívna vegetačná strecha tvorená zmesou vegetácie rozchodníkov v kombinácii 6-8 druhov, pestovanými na kokosovej rohoži. Rozchodníky totiž dokážu prežiť aj pri dlhých suchých obdobiach a sú takmer bez údržbové. Pri daždi by mala strecha zadržať cca 22 litrov vody na m2 a následne  výparom uvoľňovať  cca 3-8 litrov vody za deň. Mesto chce týmto projektom prispieť k zlepšeniu doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov a zároveň aplikovať vodozádržné opatrenia. Aktuálne je projekt v štádiu projektovej prípravy a  spracováva sa projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby.

Umiestnenie prístreškov je prioritne navrhované na Staničnom námestí, pri budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP, v blízkosti centra služieb Tip top na ulici československej armády a pri krytej plavárni. V prípade, že nebude možné napr. z dôvodu vedenia inžinierskych sietí umiestniť prístrešok na spomínaných miestach, medzi ďalšie vytipované lokality patria ZŠ a Gymnázium Trebišovská, ZŠ Laca Novomeského a Internáty Medická.

Potrebné finančné prostriedky chce mesto získať z Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. V Košiciach už onedlho budú osadené aj nové cyklostojany, približne na 90 miestach na celom území mesta. Návrhy na ich umiestnenie konzultovalo mesto s jednotlivými mestskými časťami, základnými školami a Cyklokoalíciou Košice.