Príslušníci Mestskej polície a osobnosti verejného života si dnes prevzali verejné ocenenia

Policajt pohotovostnej ochrannej jednotky Mestskej polície Lukáš Imro už 9 rokov pomáha a chráni bezpečnosť ľudí našom meste. Nedávno sa mu včasným zásahom podarilo zabrániť v samovražde mužovi, ktorý si chcel vziať život skokom zo strechy. Aj Lukáš bol dnes jedným z 11 mestských policajtov, ktorých košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) počas slávnostného ceremoniálu pred  budovou magistrátu mesta ocenil za to, že pri výkone služby svojím iniciatívnym konaním zachránili život a zdravie občanov. 

Lukáš Imro považuje záchranu ľudského života za samozrejmosť

„Svoju prácu mám veľmi rád, baví ma pomáhať ľuďom a podieľať sa na tom, aby sa v meste cítili bezpečne. Stále hovorím, že za človeka majú hovoriť predovšetkým činy. Veľa pre mňa znamená, že sa mi podarilo zachrániť ľudský život, no nerád by som sa tým veľmi chválil, lebo to považujem za samozrejmosť. Urobil by som to aj vtedy, ak by som nebol v službe, ale išiel okolo ako bežný občan. Som presvedčený, že takto by sa zachoval každý z nás," skromne poznamenal. 

Mestská polícia Košice má v súčasnosti 264 policajtov v priamom výkone služby, ďalších 22 sa momentálne pripravuje vo výcvikovom kurze pre kadetov. Vyučovací proces prebieha podľa osnov stanovených ministerstvom vnútra SR. Počas teoretickej výučby sa sústreďuje pozornosť najmä na problematiku priestupkového a trestného práva a iných oblastí práva, ktoré budú nevyhnutné pre ich prácu. Praktická príprava je zameraná hlavne na zvládanie záťažových situácií, budovanie telesnej zdatnosti, sebaobranu a správnu manipuláciu so strelnou zbraňou. Ak sa nádejným mestským policajtom podarí úspešne zvládnuť skúšky, od augusta by v uliciach mesta kontrolovať dodržiavanie zákonov a poriadku. Podľa náčelníka MsP Slavomíra Pavelčáka by bol ideálny počet počet okolo tristo. 

Pavelčák spolu s vedúcim oddelenia ochrany objektov MsP a veliteľmi staníc MsP dostali dnes počas slávnostného oceňovania aj Pamätnú medailu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorú im odovzdal krajský policajný šéf Radoslav Fedor. Získali ju ako prejav vďačnosti a uznania za rozvoj dlhoročnej spolupráce medzi „štátnou“ a mestskou políciou.

Primátor verí, že do Mestskej polície pribudnú ďalší kvalitní ľudia

Primátor mesta počas slávnostného ceremoniálu ocenil všetkých pracovníkov v záchranných zložkách, ktorí sa podieľajú na záchrana ľudských životov. Zdôraznil, že je potrebné si to neustále pripomínať, ale aj patrične odmeniť každého, kto túto náročnú prácu vykonáva. 

„Som veľmi hrdý na to, že v radoch Mestskej polície pracujú ľudia, ktorí v prípade potreby neváhajú nasadiť svoje zdravie a život pre tých, ktorí sa ocitli v kritických a bezradných situáciách. Mnohí svoju prácu vykonávajú vzorne už 25 rokov a považujú ju za poslanie, službu verejnosti. In memoriam sme si uctili aj jedného výnimočného človeka, ktorý už žiaľ, nie je medzi nami. Rady MsP plánujeme naďalej rozširovať a pevne verím, že nám pribudnú rovnako kvalitní ľudia. Snažíme sa do mestskej polície prinášať nielen transparentnosť, odbornosť, ale aj empatiu a ľudskosť. Na záver mi dovoľte vyjadriť ešte jednu malú túžbu. Prajem si, aby sa našim policajtom, ale aj zdravotníkom, záchranárom a hasičom, dostával zo strany spoločnosti dostatok úcty a uznania, lebo si to zaslúžia," skonštatoval. 

Kto každý získal ocenenia?

Celkovo bolo dnes ocenených spolu 41 príslušníkov MsP (jeden in memoriam) a 9 osobností verejného života.

- Čestný odznak a ďakovný list za záchranu životov a zdravia občanov získali: Peter Piatka, Róbert Saloň, Mário Žolčák, Lukáš Imro, Matúš Beluš, Vlastimil Pisko, Marek Urbanec, Dalibor Kunca, Ing. Peter Timko, Boris Bak, František Gorniak, in memoriam. 

- Osobnosti verejného a spoločenského života plk. JUDr. Radoslav Fedor, plk. Mgr. Štefan Mulík, plk. Ing. Otto Molnár, pplk. Mgr. Marián Macko, plk. Mgr. Ľubomír Kopčo, Mgr. Ján Andrejko, plk. Mgr. Peter Gerbery, PhD., plk. Ing. Jozef Fedorčák, pplk. Ing. Tomáš Berzétei získali čestný odznak a ďakovný list za spoluprácu, podporu za vynikajúce zásluhy o bezpečnosť v meste a jeho obyvateľov. 

- Príslušníci MsP Ing. Ladislav Suchý, Mgr. Miroslav Dzurik, Ing. Juraj Komjáti, Mgr. Marek Trocha, Mgr. Milan Francan, Ing. Stanislav Pusta, Eugen Focko, Ing. Slavomír Pavelčák, PhD takisto získali čestný odznak a ďakovný list za spoluprácu, podporu za vynikajúce zásluhy o bezpečnosť v meste a jeho obyvateľov.

- Plaketou za odpracované roky a ďakovným listom mesta Košice za 25 rokov záslužnej a aktívnej práce boli ocenení títo príslušníci MsP: Jozef  Balázs, Mgr. Slavomír Benček, František Borovský, Ing. Diana Čereiová, Pavol Dolinský, Ing. Miroslav Fajčík, Peter Chromiak, Ľubomír Katrenič, Ing. Juraj Komjáti, Michal Kučmaš, Miroslav Macák, Karol Matta, Ondrej Novák, Martin Palko, Štefan Parnay, Vlastimil Pisko, Ján Rusnák, Ľubomír Smerek, Stanislav Smoliga, Marek Střeska, Štefan Szeleš, Teodor Szepesy.