Prejsť na obsah

Projekt zoologických záhrad je vo finále

Vo štvrtok 7. februára sa verejnosti predstaví projekt pod názvom „Kooperácia zoologických záhrad na obidvoch stranách hranice a zvýšenie povedomia v oblasti ochrany prírody“. Prezentácia projektu sa začína o 10.30 hod. vo vzdelávacom centre Teledom na Moyzesovej 58.
V projekte financovanom Európskou úniou sa stretla košická ZOO so svojou partnerskou ZOO v Miškolci, s cieľom podpory rozvoja turizmu v regióne. Výška nenávratného príspevku dosiahla 2,5 mil. Sk.
Na podporu výchovy cieľových skupín k ochrane prírody a zabezpečenia informovanosti boli vydané pracovné listu pre žiakov ZŠ, propagačné materiály oboch zoologických záhrad v trojjazyčnej mutácii a DVD film o ZOO Košice i ZOO Miškolc. V košickej ZOO bol vyznačený náučný chodník pozostávajúci z panelov poukazujúcich na zvieratá žijúce na našej planéte. Cieľovými skupinami projektu sú návštevníci oboch ZOO, turisti, obyvatelia východoslovenského regiónu a široká verejnosť na Slovensku a v Maďarsku.

Košickú ZOO navštívi ročne 130 000 návštevníkov. Po realizácii projektu sa predpokladaná zvýšená návštevnosť o 20-30 %. Realizačný tím sa spolieha aj na zvýšenie aktivít, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu v regióne a napomôžu aj rozvoju euroregiónu Košice – Miškolc.

Zoologická záhrada v Košiciach – Kavečanoch, orientovaná najmä na euroázijskú faunu, je svojou rozlohou (288 ha) najväčšia v strednej Európe. K dispozícii má 155 druhov zvierat v počte 900 kusov z 5 kontinentov.