Prejsť na obsah

Prvé novoročné rokovanie Mestskej rady

Vo štvrtok 10. januára sa o 8.00 hod. začala prvé tohtoročné zasadnutie Mestskej rady. V úvode členov MR privítal primátor mesta F. Knapík a zaželal im všetko dobré v novom roku. Program MR tvorili najmä odpredaje pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Dodatočne bol na rokovanie zaradený aj návrh na vstup o.z. Košická aréna do o.z. Hokejový Club Košice. Materiál, ktorý rieši účtovnú stratu HC Košice, s.r.o., na MR predstavil viceprezident US Steel-u pre riadenie externých služieb a vzťahov Miroslav Kiľvarga.
V bode rôzne sa medzi členmi MR rozprúdila debata na tému bezdomovci a parkovanie v meste. Obom týmto témam sa bude bližšie venovať nasledujúce zasadnutie MR, ktoré sa uskutoční začiatkom februára.