Prejsť na obsah

Rady a upozornenia pri používaní zábavnej pyrotechniky

       K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku už neodmysliteľne patria okrem iného aj rôzne pyrotechnické efekty. Takmer v každom obchodnom centre ponúkajú zákazníkom prskavky, petardy, či inú zábavnú pyrotechniku. Zábavná pyrotechnika (ďalej iba pyrotechnika) sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechniku triedy I. (prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky a vystreľovacie konfety) môžu kupovať a používať aj deti a mládež do 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané, pričom takáto pyrotechnika sa môže predávať aj v stánkoch. Pyrotechniku triedy II. (petardy, minivýbušky, rímske sviece, fontány, gejzíry, rakety s náplňou farebných svetlíc a pod.) môžu kupovať a používať osoby staršie ako 18 rokov. Pyrotechniku triedy III. a IV. môžu kupovať a používať osoby vlastniace preukaz odpaľovača ohňostrojov, resp. profesionálni pyrotechnici, pričom u niektorých druhov pyrotechniky sa vyžaduje už aj súhlas banského úradu. Bezproblémová a ľahká dostupnosť pyrotechniky triedy I. a II. niekedy okrem radosti a zábavy prináša so sebou aj bolesť, zranenie a utrpenie. Týmto rizikám sa dá vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pravidiel používania pyrotechniky:

- nevyrábajte ani nepoužívajte podomácky vyrobené pyrotechniku,
- zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaných predajcov,
- kupujte len pyrotechniku označenú stupňom, alebo kategóriou nebezpečenstva, s návodom na používanie a návodom na ničenie zlyhaných výrobkov,
- pyrotechniku kupujte len v pôvodnom a nepoškodenom balení,
- predavača požiadajte o vysvetlenie správnej manipulácie s pyrotechnikou,
- pyrotechniku si nedávajte do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej nádobe,
- pyrotechniku skladujte v suchu pri teplote do 40° C, oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok,
- pred jej použitím si vždy pozorne prečítajte návod a konajte podľa uvedených pokynov,
- pri zapaľovaní pyrotechniky si chráňte zrak,
- pred odpálením pyrotechniku nezapichujte do zeme či snehu, ale vložte ju do fľaše naplnenej pieskom, nikdy ju neodpaľujte pod stromami, ale na voľnom priestranstve, aby ste neohrozili iných,
- pozor na nevybuchnutú pyrotechniku, nepokúšajte sa s ňou opätovne manipulovať, dodržujte návod na ničenie zlyhaných výrobkov,
- neodpaľujte pyrotechniku smerom na ľudí, zvieratá, budovy alebo do odpadkových nádob,
- buďte ohľaduplní a nezabúdajte na svoje okolie, ľudí a zvieratá, ktorí majú z výbuchov strach,
- zabráňte pohybu malých detí v blízkosti odpaľovanej pyrotechniky,
- nemanipulujte s pyrotechnikou, keď ste pod vplyvom alkoholu. 

       Zároveň mestská polícia upozorňuje, že v zmysle ustanovenia § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78/2006 o čistote a verejnom poriadku je používanie zábavnej pyrotechniky dovolené len v posledný a prvý deň roka, ďalej pri akciách mesta alebo vopred mestskou časťou odsúhlasených akciách. Za porušenie daného ustanovenia hrozí konkrétnej osobe pokuta do výšky 33 Eur.


Zdroj: Mestská polícia Košice