Rakúska veľvyslankyňa ocenila krásu a históriu Košíc

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky v Slovenskej republike, Margit Bruck Friedrich, navštívila v týchto dňoch prvýkrát Košice. Súčasťou jej programu v metropole východu bola návšteva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity Košice, ale aj stretnutie s viceprimátorom mesta Košice, Marcelom Gibódom.

Veľvyslankyňu Rakúska zaujala v Košiciach historická architektúra, pamiatky, veľa zelene v intraviláne mesta a potešilo ju aj množstvo mladých ľudí v uliciach. Viceprimátor pri stretnutí prezentoval Košice ako mesto, ktoré je sídlom troch univerzít a tiež ako mesto, ktoré je multinárodnostné a multikultúrne. Poukázal aj na prestížne tituly, ktorých nositeľmi sú  práve Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Európske mesto športu 2016 a Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019.

V rozhovore sa dotkli aj témy dostavby diaľnice do Košíc a otvorila sa aj otázka prilákania početnejšej skupiny turistov z Rakúska do Košíc a priľahlého regiónu. Podľa veľvyslankyne môže byť v očiach rakúskych turistov bariérou vzdialenosť, no možnosti vidí napríklad v rozšírení ponuky autobusových zájazdov, ktoré by mohli zvýšiť podiel rakúskych turistov na cestovnom ruchu v Košickom regióne. Nezanedbateľný je aj fakt, že do 100 minút autom je z metropoly východného Slovenska dostupných až 16 pamiatok UNESCO, z toho desať sa nachádza priamo v Košickom kraji, čo by mohlo byť výrazným lákadlom pre ich návštevu. Obe strany sa zhodli na plánovaní krokov smerujúcich k prehĺbeniu spolupráce a zvyšovaní atraktivity pre turistov v oboch krajinách.