Prejsť na obsah

Realizácia preventívno-bezpečnostných akcií boja proti alkoholizmu mladistvých a maloletých

Počas minulého týždňa realizovali príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) na celom území mesta Košice preventívno-bezpečnostné akcie boja proti alkoholizmu mladistvých a maloletých osôb. Pri týchto akciách boli vykonané kontroly v 141 pohostinských zariadeniach, pričom príslušníci MsP zistili 49 prípadov porušenia všeobecného zákazu konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách v meste Košice, ktorý je upravený Všeobecným záväzným nariadením Mesta Košice č. 78 z roku 2006 a v 12 prípadach zistili, že bol alkohol podaný osobe mladšej ako osemnásť rokov. Z toho riešili 31 prípadov dohovorom, 17 prípadov blokovou pokutou na sumu 6.500,- Sk, 9 prípadov prípadov riešili blokom na pokutu na mieste nezaplatenú na sumu 3.600,- Sk a 4 prípady oznámením správnemu orgánu.
Touto cestou MsP upozorňuje majiteľov prevádzok a ich obsluhujúci personál, aby si dôsledne overili, či osoby ktorým predávajú alebo podávajú alkohol majú minimálne osemnásť rokov. V opačnom prípade sa vystavujú riziku postihu za priestupok podľa §-u 30, ods.1 písm. a) zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 3000,- Sk. Pri sústavnom podávaní alebo pri zistení podávania alkoholických nápojov osobe mladšej ako osmenásť rokov vo väčšom množstve, môže byť tento čin v zmysle § 175 Trestného zákona posúdený ako prečin podávania alkoholických nápojov mládeži, za ktorý je možné páchateľovi uložiť trest odňatia slobody až na tri roky.
Pri tejto príležitosti chce MsP apelovať aj na rodičov, aby si uvedomili svoj diel zodpovednosti pri výchove svojich detí a snažili sa na ne pôsobiť tak, aby sa príslušníci MsP nestretávali s požívaním alkoholu u osôb tejto kategórie.
Nakoniec chce MsP vyzvať všetkých mladých ľudí, aby si v letnom období radšej zašportovali, alebo sa inak kultúrne vyžili, čo je určite vhodnejšie ako len samotné posedávanie pri pohári piva alebo iného alkoholického nápoja.Zdroj: Mestská polícia Košice