Prejsť na obsah

Realizácia previerok streleckej pripravenosti príslušníkov Mestskej polície Košice

       V dňoch 15.10.2007 až 18.10.2007 sa na strelnici v obci Hodkovce uskutočnili previerky streleckej pripravenosti príslušníkov Mestskej polície Košice, ktorých cieľom bolo preveriť streleckú úroveň, praktickú činnosť, postoj, držanie a pohyb so služobnou zbraňou pri pudovej streľbe. Samotná streľba bola realizovaná na schválenom previerkovom parkúre, ktorý je zobrazený v prílohe č.1, pričom sa faktor zásahu u konkrétneho príslušníka MsP vypočítaval tak, že sa celkový počet získaných bodov (po odčítaní prípadných trestných bodov) delil dosiahnutým časom.

Zdroj:  Oddelenie  výchovy, školenia a výcviku MsP Košice