Prejsť na obsah

Registračný týždeň v Košiciach zachytil 263 rodín v bytovej núdzi

V závere mája sa uskutočnil v Košiciach Registračný týždeň, ktorý hĺbkovo mapoval rodiny s maloletými deťmi v bytovej núdzi. Jeho výsledky nie sú povzbudivé. Bez domova v Košiciach žije 552 dospelých ľudí, prevažne vo veku od 18 do 39 rokov. Celkovo 189 rodín žije v prístreškoch či záhradných chatkách a 74 rodín v útulkoch. V podmienkach bezdomovectva žije spolu 748 detí. Nadácia Dedo je podľa svojej rozvojovej manažérky Aleny Vachnovej pripravená ponúknuť bývanie a odbornú podporu na jeho udržanie do konca budúceho roka aspoň 25 rodinám. 

„Zaregistrovali sme enormné číslo maloletých detí, ktoré trpia bezdomovectvom. Táto situácia im okrem možnosti bývania v zdravom prostredí, obmedzuje možnosť vzdelávania a rozvoja, zhoršuje ich zdravotný stav, traumatizuje ich a pripravuje ich o príležitosti na bežný a dôstojný život. Obzvlášť v jednorodičovských rodinách – v rodinách žien samoživiteliek. Práve toto sú rodiny, ktorým sa pre ich vysokú mieru zraniteľnosti chceme v najbližších rokov venovať s cieľom ukončiť ich bezdomovectvo,“ uviedla Vachnová.

K úspešnému priebehu prispelo aj 86 dobrovoľníkov

Dobrovoľníci z radov širokej verejnosti, partnerských organizácií a profesionálnych terénnych pracovníkov prvé dni počas počas Registračného týždňa najskôr navštívili rodiny vo všetkých vytipovaných lokalitách. Následne prebiehalo aktívne vyhľadávanie v teréne, rodiny mali možnosť prihlásiť sa aj individuálne. Intenzita a rozsah mapovania rodín s maloletými deťmi sa v takejto forme v Košiciach realizovala po prvýkrát.

V teréne bolo počas celého týždňa 86 dobrovoľníkov. Aktívne dohľadávanie umožnilo zaregistrovať aj rodiny z vylúčených komunít a s obmedzeným prístupom nielen k sociálnym službám. Nadácia DEDO spoločne s Mestom Košice tak urobila prvý krok k systémovému riešeniu ukončovania bezdomovectva. Nadácia DEDO prináša udržateľné riešenie pre rodiny v bytovej núdzi v podobe sociálneho nájomného bývania s odborným sprevádzaním s prístupom Housing first. Tento princíp nazerá na bývanie ako na ľudské právo bez zásluhovosti.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) je hrdý na to, že práve metropola východu sa stala vôbec prvým mestom na Slovensku, kde sa realizoval takýto smelý projekt. Pripomenul, že vďaka tomu sa získal prehľad o rodinách, ktoré tu žijú na periférii spoločnosti v rôznych formách bezdomovectva ako aj o tom ako sa dostali do tejto situácie, a či sú ochotné na nej niečo meniť.

Primátor: Je našou ľudskou i politickou povinnosťou pomôcť deťom žijúcim v nevyhovujúcich podmienkach

"Najviac nás znepokojujú alarmujúce údaje o počte detí, ktoré žijú v absolútne nevyhovujúcich podmienkach. Je našou ľudskou i politickou povinnosťou nájsť riešenie a poskytnúť im pomocnú ruku. Ľudom v núdzi, ktorí sú schopní začleniť sa do spoločnosti a byť pre ňu prínosom, sa pokúsime pomôcť formou tzv. prestupného bývania. Rodiny, s ktorými máme dobré skúsenosti, presunieme zo sociálnych bytov do zrekonštruovaných bytových jednotiek v hybridných domoch a na užívanie uvoľnených bytov budeme postupne pripravovať perspektívne rodiny z projektu Registračný týždeň."

V tejto súvislosti zdôraznil, že mesto Košice nerozdáva bývanie zadarmo a ani na dobu neurčitú. Noví nájomníci musia platiť nájomné, sú pravidelne monitorovaní a musia byť dobrými susedmi. 

"Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľali, Nadácii DEDO, ETP Slovensko, Arcidiecéznej charite Košice, oddeleniu sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice, ktoré sa zapojilo všetkými svojimi kapacitami a predovšetkým dobrovoľníkom. Preukázali veľkú občiansku angažovanosť, ktorou môžu pomôcť ukončiť bezdomovectvo v Košiciach a mnohým rodinám začať odznova,“ dodal.