Prejsť na obsah

Rekonštrukcia budovy Kina Družba pokročila do ďalšej fázy

Budova legendárneho kina Družba zapísaná v zozname pamätihodností mesta Košice je opäť o krok bližšie k tomu, aby sa z nej opäť stalo vyhľadávané kultúrno-spoločenské centrum. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) spolu so zástupcami občianskeho združenia (OZ) Chi3, ktoré je už druhým rokom nájomcom objektu, dnes na tlačovej konferencii informovali, že majú k dispozícii projektovú dokumentáciu. V úvode budúceho roka začnú obe strany s ďalšími krokmi, ktoré sú potrebné k získaniu stavebného povolenia.

V kine Družba sa uplynulých 21 rokov nepremietalo, cieľom je, aby sa v súčasnosti schátraná stavba mohla po získaní stavebného povolenia a nájdení finančných zdrojov premeniť na multifunkčné kultúrne centrum so zachovaním pôvodného vonkajšieho vzhľadu.

„Pred troma rokmi prišli za nami zástupcovia OZ Chi3 Milan Antol a Igor Timko. Spolu sme sa zhodli, že nechceme nič búrať, ale zachovať budovu a obnoviť túto ikonickú stavbu z roku 1973. Žiaľ, nie je to stavba a priestor, ktorý vieme zmeniť z večera do rána, je za tým množstvo krokov, práce a míľnikov. Teším sa, že je za nami ďalší a pred nami ten nový, ktorý súvisí so získaním stavebného povolenia. Aj naďalej budeme pokračovať v zmysle našej zmluvy schválenej zastupiteľstvom. Veríme, že sa nám za pár mesiacov podarí získať stavebné povolenie a potom nastane fáza hľadania financovania. Rokujeme a hľadáme ďalšie možnosti na to, aby sa rekonštrukcia mohla uskutočniť z využitím eurofondov alebo súkromných zdrojov."

Mesto získalo na projektovú dokumentáciu zdroje z eurofondov

Projektovú dokumentáciu vypracovala Fakulta umení košickej Technickej univerzity za 127 200 eur. Mesto Košice na ňu získalo financie z eurofondov a jeho spoluúčasť predstavovala päť percent. Architekt Martin Drahovský, ktorý mal pri jej spracovaní na starosti technické veci, predpokladá, že v zmysle projektu by sa predbežné náklady na rekonštrukčné práce mali pohybovať okolo sumy deväť miliónov eur.

„Náročnosť na statické konštrukcie aj vnútornú klímu je úplne iná ako v minulosti. Základné statické konštrukcie sú v dobrom stave, musíme vymeniť strechu a zatepliť celú budovu, keďže ide o projekt zníženia energetickej náročnosti a požiadavkou boli aj fotovoltaické panely. Vzhľadom na nové využitie objektu, kde nebude len kino, ale aj multifunkčná sála, tanečné sály a budú sa tam konať divadelné predstavenia, sme to všetko museli zapracovať do projektu.“

Fasáda budovy sa nezmení, objekt sa zateplí a namontujú sa nové identické panely presne podľa pôvodného vzoru. V prednej časti budovy pribudne kaviareň. Súčasťou rekonštrukcie budú solárne panely a zemné vrty s využitím na vykurovanie, resp. chladenie v letných mesiacoch.

„Táto stavba je unikátna, ide o jediné oválne kino na Slovensku a druhé panoramatické kino. Som rád, že projekt môžeme venovať aj pamiatke architekta Šprláka, ktorý túto budovu navrhol a ja ako jeho žiak môžem v tomto projekte pokračovať,“ tvrdí.

Podľa rektora Technickej univerzity Petra Mésároša sa na budove uskutočnili diagnostické a prieskumné práce, 3D laserové skenovanie a zachytenie jej reálneho stavu.

„Je to unikátna stavba, ktorú si všetci pamätáme. Mrzelo nás, že táto stavba nemá pozornosť, ktorú si zaslúži. Som rád, že táto iniciatíva vznikla, a že sa práve v spolupráci s Technickou univerzitou podarilo vypracovať projekt rekonštrukcie. Vyžadoval si mnoho jedinečných  technických riešení a verím, že projekt na ktorom pracovali kolegovia pod vedením architekta Martina Drahovského, naplní účel, pre ktorý má byť stavba oživená a slúžiť Košiciam, kultúre alebo vzdelávaniu.“

S obnovou musia začať najneskôr do roku 2028

Mestské zastupiteľstvo schválilo v septembri 2021 dlhodobý prenájom bývalého kina Družba pre občianske združenie Chi3, v ktorom figurujú režisér Milan Antol a spevák kapely No Name Igor Timko. Nájomné na 25 rokov predstavuje sumu 1 euro ročne, Chi3 by v zmysle zmluvy malo začať s premenou nateraz schátranej budovy na kultúrno-spoločenské centrum najneskôr do roku 2028.

„Zatiaľ ešte nemáme dôvod na úsmev, ale robia sa správne kroky. My ako OZ Chi3 prepájame všetky zúčastnené strany, či už mesto, Technickú univerzitu, ministerstvá a ďalších, ktorý sa na tomto podieľajú. Má to byť multifunkčná budova, budeme mať aj spodné priestory pod kinosálou, usilovať sa urobiť muzikálové a koncertné produkcie. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí verili nášmu plánu držia nám palce a aj aktívne finančne pomáhajú. Sme radi, že v tom nie sme sami a verím, že sa nám to podarí úspešne zrealizovať,“ dodali obaja zástupcovia OZ Chi3.