Prejsť na obsah

Rekonštrukcia čiastočne uzavrie Alžbetinu

Z dôvodu rekonštrukcie čadičovej dlažby dôjde k čiastočnej uzávierke komunikácie na Alžbetinej ulici. Práce začnú 1. 7. 2014. V prvej etape na severnej strane ulice, južná bude prejazdná v jednom smere od Moyzesovej s výjazdom na Bočnú. V smere od Mäsiarskej bude doprava možná len do Bočnej ulice. V druhej etape sa bude rekonštruovať južná strana Alžbetinej. Všetky práce by mali byť ukončené do 25. 7. 2014, prvá etapa do cca. 11. 7. 2014. Objednávateľom prác je Mesto Košice, zhotoviteľom Inžinierske stavby a.s. Košice.

Všetka vybratá dlažba bude použitá na opravy a renovácie priestorov v meste všade tam, kde to bude potrebné.