Prejsť na obsah

Rekonštrukcia električkového depa DPMK za 23,5 milióna eur sa dostala do ďalšej fázy

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal súhlas pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – 1. etapa“ s ministerstvom dopravy a výstavby.

Pôvodná zákazka sa na pokyn tohto rezortu rozdelila na stavebnú a technologickú časť. Ministerstvo schválilo uplynulý mesiac, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu stavebnej časti projektu modernizácie môžu dosiahnuť 23,47 milióna eur. Mesto Košice sa prostredníctvom DPMK bude na jeho spolufinancovaní podieľať vo výške 5 percent a to sumou 1, 173 milióna eur. Zvyšných 95 percent budú tvoriť zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

„Sme bližšie k dlho očakávanej celkovej rekonštrukcii električkového depa. Obnova vozidlového parku električiek si vyžiadala aj potrebnú rekonštrukciu, ktorá skvalitní dennú údržbu električiek, zaistí úsporu finančných prostriedkov a takisto zlepší pracovné podmienky ako i bezpečnosť našich zamestnancov, ktorí vykonávajú každodennú údržbu električiek pre zaistenie kvalitnej a bezpečnej dopravy cestujúcej verejnosti v Košiciach,“ uviedol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

V pláne je aj druhá etapa rekonštrukcie depa, mesto sa chce uchádzať o eurofondy

Z poskytnutých financií sa v rámci tejto I. etapy zrekonštruuje po takmer 60 rokoch svojej prevádzky električkové depo DPMK na Bardejovskej ulici. Práce budú pozostávať z modernizácie koľajiska, trolejového vedenia, napájacích a spätných káblov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania a ohrevu výhybiek, mazníkov, napájacích rozvodov, haly na umývanie električiek, resp. haly dennej údržby a očisty. Mesto Košice uvažuje aj o ďalšej etape rekonštrukcie tej časti depa, kde sa uskutočňujú kontrolné prehliadky električiek, na ktoré by takisto chcelo uchádzať o zdroje z eurofondov.

DPMK na rekonštrukciu svojho električkového depa vyhlásil verejné obstarávanie, z ktorého po vyhodnotení poltucta ponúk vzišiel úspešný uchádzať. Zmluva s ním zatiaľ nebola uzavretá. Ak sa tak stane, po prevzatí stavby musia byť všetky práce ukončené do 22 mesiacov.

Primátor podpísal aj súhlas pre vedenie DPMK na uzatvorenie kúpnej zmluvy s košickou spoločnosťou MÚRCASS, ktorá so svojou ponukou uspela spomedzi dvoch uchádzačov vo verejnom obstarávaní na projekt „Modernizácia dopravného dispečingu – II. etapa“.

V oblasti tejto technologickej časti modernizácie košickej MHD pribudne hromadná digitálna sieť rádiostaníc pre riadenie jej električkovej trakcie. Do polroka od podpísania zmluvy bude môcť DPMK v rámci novej siete využívať 125 rádiostaníc vrátane príslušnej infraštruktúry určené pre električky, technologické a dispečerské vozidlá.

Primátor Polaček: Robíme všetko pre modernú a ekologickú MHD

Košický primátor zdôraznil, že cieľom zmien v košickej MHD, ktoré sa začali po jeho nástupe do funkcie, je zvýšenie komfortu cestujúcich a pracovných podmienok zamestnancov DPMK.

„Plánovaná rekonštrukcia električkového depa zo šesťdesiatych rokov minulého storočia, nové digitálne technológie na riadenie električiek, 15 nových autobusov za 3,1 milióny eur, ktoré do konca roka pribudnú do vozového parku DPMK alebo 10 nových električiek s klimatizáciou dodaných v rokoch 2022 – 2023 svedčia o tom, že sú za nami aj konkrétne výsledky.“

Doplnil, že vedenie mesta spolu s poslancami v tomto volebnom období neustále navyšujú finančné zdroje do DPMK.

„Tento mesiac sme schválili úpravu rozpočtu, ktorá znamená ďalšie peniaze pre kvalitnejšiu dopravu v Košiciach. DPMK ma v súčasnosti vyčlenenú historicky najvyššiu sumu vo výške takmer 28 miliónov eur, z čoho suma 2,8 milióna eur predstavuje úhradu strát z minulých rokov za služby vo verejnom záujme. Viem, že je pred nami ešte veľká cesta, aby sme sa v prostriedkoch MHD cítili ako v 21. storočí, ale robíme všetko preto, aby sme mali v Košiciach modernú a ekologickú mestskú hromadnú dopravu,“ dodal Jaroslav Polaček.