Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični ZŠ Staničná 13, Košice

Dňa 8.8.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 14.8.2019 do 7:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.