Prejsť na obsah

Rokovala Mestská rada

Mestskí radní hovorili aj o upozornení krajského prokurátora na nedostatky pri doručovaní písomností v konaniach týkajúcich sa miestnych daní, ako aj nedostatky spojené s odvozom odpadu. Rada sa na svojom 42. zasadnutí ďalej zaoberala časovým plánom zasadnutí Mestského zastupiteľstva a stanovila termín najbližšej Mestskej rady na 17. júla 2006. V závere primátor mesta Košice Ing. František Knapík informoval o mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. júla 2006.

Jana Krajkovičová